Store bilder (ca 72x58cm)

Disse bildene finnes i stor størrelse, og har samme gode kvalitet (profesjonelt innrammet og med Art Glass -  et spesielt glass som fjerner reflekser, gir den beste fargegjengivelsen og beskytter bildet mot UV-stråler). Bildene er på høyeste kvalitet barytt-papir. 

For nummererte bilder er nummereringen absolutt, det vil si at alle bilder, uansett format, inngår i nummereringen. (30 bilder er 30 bilder uansett størrelse).