Mennesker

Profesjonelt innrammede bilder og med Art Glass, et spesielt glass laget for kunst og bilder som gir den beste gjengivelsen og fjerner reflekser. Bildene er på høyeste kvalitet barytt-papir. Enkelte bilder finnes i flere størrelser.