Nummererte foto

Bilder i begrenset opplag i standardformatet 58x48 cm. Enkelte av bildene er det svært få igjen av, og prisen på disse er høyere. Klikk på bildet for å se hvor mange det er i hver serie. Når bildet er utsolgt blir kjøp-knappen fjernet.
Bildene er profesjonelt innrammet og med Art Glass. Art Glass er et spesielt glass laget for kunst og bilder som gir den beste gjengivelsen og fjerner reflekser. Bildene er på høyeste kvalitet barytt-papir.