Bilder

Profesjonelt innrammede bilder og med Art Glass, et spesielt glass laget for kunst og bilder - som gir den beste gjengivelsen og fjerner reflekser. Bildene er på høyeste kvalitet barytt-papir.